Last Update

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

31 กรกฎาคม 2020

  วันนี้ (31 ก.ค.63) ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจ […]

Read More

สถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก

29 กรกฎาคม 2020

  วันนี้(29 ก.ค.63) ที่ห้องดอกบัว โรงแรมทวินโลตัสน […]

Read More

ประชาชนจิตอาสาร่วมกันพัฒนาศาสนสถานและปรับภูมิทัศน์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

28 กรกฎาคม 2020

ประชาชนจิตอาสาร่วมกันพัฒนาศาสนสถานและปรับภูมิทัศน์ ถวาย […]

Read More

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

28 กรกฎาคม 2020

  วันนี้(28 ก.ค.63) ที่บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพร […]

Read More

พสกนิกรชาวนครศรีธรรมราช ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 กรกฎาคม 2020

พสกนิกรชาวนครศรีธรรมราช ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่อง […]

Read More

จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับกระบวนทัศน์และเพิ่มผลิตภาพการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ ประจำปี 2563

16 กรกฎาคม 2020

จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ […]

Read More