ผวจ.นครศรีธรรมราช หารือทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาประมงพื้นบ้าน

15 มิถุนายน 2020 | ข่าวกิจกรรม
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

IMG_9006 IMG_9008 IMG_9015 IMG_9028 IMG_9038 IMG_9042 IMG_9044

 

วันนี้(15 มิ.ย.63) ที่ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงพื้นบ้านในพื้นที่ โดยมีนายสายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นที่ในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอปากพนัง อำเภอท่าศาลา หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ

 

สำหรับการจัดประชุมหารือร่วมกันในครั้งนี้นั้น สืบเนื่องจากที่ผ่านมามีข้อขัดแย้ง และความเข้าใจที่ไม่ตรงกันทั้งระหว่างเจ้าหน้าที่กับพี่น้องเกษตรกรชาวประมงพื้นบ้าน และกลุ่มประมงพื้นบ้านด้วยกันเอง กอปรกับที่ผ่านมาได้มีการจัดโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน เพื่อให้ชาวประมงพื้นบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่งและดูแลอย่างมีส่วนร่วม โดยตัวแทนประมงพื้นบ้าน ได้ยื่นข้อเสนอ 4 ข้อให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเร่งแก้ไข ประกอบด้วย การขอให้มีการตรวจสอบการทำกระโจมปลา ,การแก้ไขปัญหาเรื่องบ้านปลา ,การแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงผิดกฎหมายและการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน ซึ่งเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวยืนยันกับทุกฝ่ายถึงมาตรการและแนวทางที่ทางจังหวัดได้กำหนดไว้เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ทั้งในกรณีของบ้านปลา การใช้กฎหมายด้านประมง และของกรมเจ้าท่า เพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกับนายทุน/กลุ่มทุนที่กระทำผิดกฎหมาย ขณะที่การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนนั้น จะนำแนวทางของกลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านมาผนวกกับแนวปฏิบัติตามกฎหมายของกรมเจ้าท่า และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม พร้อมทั้งจะได้กำชับนายอำเภอในพื้นที่ชายฝั่งทะเลทุกอำเภอเพื่อเร่งลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ พร้อมทั้งเป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งในแต่ละพื้นที่ด้วย

////////////

อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ

พรรณี/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

15 มิถุนายน 2563

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " ผวจ.นครศรีธรรมราช หารือทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาประมงพื้นบ้าน "

Comments are closed.