ผวจ.นครศรีธรรมราช เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนต้านภัยโรคระบาดโควิด-19 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา

16 มิถุนายน 2020 | ข่าวกิจกรรม
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

IMG_9063 IMG_9102 IMG_9126 IMG_9152 IMG_9162 IMG_9171 IMG_9192 IMG_9202

 

วันนี้(16 มิ.ย.63) ที่บริเวณด้านหน้าที่ทำการกำนัน ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนต้านภัยโรคระบาดโควิด-19 ตำบลหัวตะพาน  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายสุพงษ์วินัย ชูยก นายอำเภอท่าศาลา นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช  ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมในพิธี

 

สำหรับการเปิดศูนย์ช่วยเหลือฯ ในครั้งนี้ เพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา ทั้งในส่วนของการดำรงชีวิต และการทำมาหากิน โดยศูนย์ช่วยเหลือประชาชนต้านภัยโรคระบาดโควิด-19 ตำบลหัวตะพาน จะดำเนินการใน 2 ส่วน คือ การจัดตั้งโรงครัว สำหรับปรุงอาหารไว้บริการประชาชนที่เดือดร้อน ยากลำบากและด้อยโอกาส ได้มีอาหารรับประทาน รวมทั้งการจัดตั้งตู้ปันสุข ควบคู่ไปกับโรงครัว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าบรรเทาความเดือดร้อนเป็นเบื้องต้น ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะเปิดให้ความช่วยเหลือประชาชนไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

 

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่าย ทุกคนที่ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่เดือดร้อน ด้อยโอกาส และเพื่อให้การให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและครอบคลุมผู้ที่เดือดร้อนทุกคน อยากให้มีการจัดชุดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจความต้องการรับความช่วยเหลือ พร้อมทั้งนำอาหารและสิ่งของจำเป็นไปแจกให้ผู้เดือดร้อนและด้อยโอกาสยังที่พักอาศัยโดยตาง เนื่องจากส่วนใหญ่พบว่าผู้ที่เดือดร้อนลำบากส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงการบริการ และมีความยากลำบากในการเดินทางมารับบริการหรือรับการช่วยเหลือที่จัดไว้

////////////

อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ

พรรณี/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

16 มิถุนายน 2563

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " ผวจ.นครศรีธรรมราช เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนต้านภัยโรคระบาดโควิด-19 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา "

Comments are closed.