มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 4 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

17 มิถุนายน 2020 | ข่าวกิจกรรม
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 4 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

วันนี้(17 มิ.ย.63) ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบัญชา เตชะสกุล ผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ นำสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในพื้นที่หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 4 แห่ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เบื้องหน้าพระรูปศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี โดยมีนายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และประชาชนร่วมในพิธี ดังนี้  เวลา 11.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 4 อำเภอทุ่งใหญ่ จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 3 จำนวน 148 ชุด และหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 4 จำนวน 130 ชุด  เวลา 13.45 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1 อำเภอทุ่งใหญ่ จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1 อำเภอทุ่งใหญ่ จำนวน จำนวน 116 ชุด และเวลา 15.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 อำเภอพิปูน จำนวน 259 ชุด ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช พบผู้ป่วยครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2563  ในพื้นที่อำเภอท่าศาลา 1 ราย  ต่อมาพบในอำเภอเมือง 1 ราย อำเภอชะอวด 3 ราย  อำเภอหัวไทร 1 ราย  และอำเภอบางขัน 6 ราย  รวม 12 ราย  มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 74 ปี ในเขตพื้นที่อำเภอบางขัน ปัจจุบันไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2563 – วันที่ 16 มิถุนายน 2563 รวม 63 วัน

///////

วิมล/ข่าว

อุไรวรรณ-พรรณี/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

17 มิถุนายน 2563IMG_9601 IMG_9624 IMG_9632 IMG_9639 IMG_9656 IMG_9666 IMG_9687 IMG_9724 S__12845213 S__12845218 S__12845234 S__12845244

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 4 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช "

Comments are closed.