มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช แถลงข่าวเปิดรับสมัครงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ระยะ 2

18 มิถุนายน 2020 | ข่าวกิจกรรม
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

IMG_9230 IMG_9240 IMG_9242 IMG_9243 IMG_9244 IMG_9247 IMG_9248 IMG_9250 IMG_9251 IMG_9252 IMG_9255 IMG_9257 IMG_9259 IMG_9260 IMG_9264 IMG_9268 IMG_9269 IMG_9271

วันนี้ (18 มิถุนายน 2563) ที่ห้องปฏิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการแถลงข่าว ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ร่วมกันแถลงข่าวโครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรน่า 2019 (โควิด-19) ระยะ 2 ตามที่สำนักงบประมาณได้อนุติให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยหน่วยงานในสังกัด จำนวน 70 แห่ง ดำเนินโครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 (COV10-19) ระยะ 2 เพื่อรองรับผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์ C0VD 19 และเสริมสร้างศักยภาพ ให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่าง ๆ ให้แก่แรงงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร และสื่อมวลชนร่วมรับฟังการแถลงข่าว

ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรน่า 2019 (โควิด-19) ระยะ 2 จำนวน 996 อัตรา ในพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลา จำนวน 166 ตำบล จำนวน 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพัทลุง 65 ตำบล จำนวน 390 อัตรา จังหวัดสงขลา 52 ตำบล จำนวน 312 อัตรา ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช 49 ตำบล จำนวน 294 อัตรา ในพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อำเภอชะอวด หัวไทร เชียรใหญ่ และปากพนัง โดยกำหนดเปิดรับสมัคร “อาสาสมัครชุมชน” สู้ภัยโควิด ระยะ 2 เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำแผนงานด้านวิชาการ และถ่ายทอดความรู้ ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม – กันยายน 2563) คุณสมบัติของผู้สมัครงาน จะต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มีภูมิลำเนาหรือ พำนักอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้องไม่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา 5,000 บาท หรือโครงการช่วยเหลือเกษตรกร 15,000 บาท มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทางระบบออนไลน์โดยผ่าน Account gmail.com ได้ที่ http://qrgo.page.link/xk71n     ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน 091-1705840, 088-7601006

ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) กำหนดรับสมัครบุคลากรจ้างเหมาบริการเป็น “วิศกรสังคม” สู้ภัยโควิด ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ระยะที่ 2 จำนวน 156 อัตรา ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง  เพื่อรองรับผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 138 อัตรา ในพื้นที่ 10 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช พรหมคีรี นบพิตำ สิชล ท่าศาลา พิปูน ลานสกา ขนอม ทุ่งใหญ่ และช้างกลาง ส่วนในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 18 อัตรา ในพื้นที่อำเภอห้วยยอด และอำเภอรัษฎา  ผู้ที่สนใจสามารยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น อาคาร 17 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช, หรือส่งใบสมัครทาง online ได้ที่ https://www.nstru.ac.th, Facebook Fanpage ศูนย์ศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2563.////

พรรณี มณีวรรณ/ภาพ-ข่าว

อุไรวรรณ สุภาแดง-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

18 มิถุนายน 2563

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช แถลงข่าวเปิดรับสมัครงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ระยะ 2 "

Comments are closed.