จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2563

19 มิถุนายน 2020 | ข่าวกิจกรรม
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2563

 

วันนี้ (19 มิถุนายน 2563) ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2563 ครั้งที่1/2563 โดยมีคณะกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน องค์กร และภาคส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

 

ทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2563 ขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2563 ณ สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช และสวนสาธารณศรีธรรมโศกราช โดยกำหนดให้มีกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาหลากหลาย อาทิ การรณรงค์เชิญชวนแต่งกายด้วยชุดสีขาว และ ลด ละ เลิกอบายมุข และรักษาศีล 5, พิธีหล่อเทียนหลอมใจชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช,กิจกรรมสืบสานประเพณีสำคัญทางศาสนาวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2563 ,กิจกรรมเปิดฟ้าเที่ยวนครแห่งอารยธรรมนครศรีธรรมราช ,พิธีทำบุญตักบาตรในวันอาสาฬหบูชา และพิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563 เป็นต้น

//////////

อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ

พรรณี/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

19 มิถุนายน 2563IMG_9781 IMG_9786 IMG_9807 IMG_9823 IMG_9828 IMG_9839

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2563 "

Comments are closed.