ผวจ.นครศรีธรรมราช กำชับนายอำเภอเป็นแกนหลักควบคุมโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา พร้อมทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

22 มิถุนายน 2020 | Slide
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

IMG_9840 IMG_9846 IMG_9849 IMG_9901 IMG_9911

 

วันนี้(22 มิ.ย.63) ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมนายอำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ จาก 23 อำเภอ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

 

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำชับนายอำเภอทั้ง 23 อำเภอ ได้ลงพื้นที่เพื่อเร่งทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมแก่บุตร-หลานและเด็กในปกครองตามมาตรการต่างๆ เพื่อรับมือก่อนเปิดเทอม พร้อมทั้งได้มอบหมายให้นายอำเภอทุกท้องที่ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคเป็นแกนกลางในการบูรณาการความร่วมมือกับทางสาธารณสุข และสถาบันการศึกษา เพื่อร่วมกำหนดแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ตลอดทั้งลดความวิตกกังวลของผู้ปกครอง

 

ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช โดยนางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม ผู้อำนวยการ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเปิดฟ้าเที่ยวนครแห่งอารยธรรมนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กำหนดจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดทั้งเพื่อให้สอดรับกับโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ที่จะสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาใช้บริการหลังจากสถานการณ์โควิด-19 อยู่ในระดับที่ปลอดภัย ด้วยการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการบริการและด้านสุขอนามัยให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข โดย ททท. จะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ช่วยตรวจสอบสถานประกอบการหรือกิจการที่ได้รับสัญลักษณ์ SHA อีกทางหนึ่ง เพื่อเป็นเสียงสะท้อนจากการใช้บริการด้วย

////////////

อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ

พรรณี/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

22 มิถุนายน 2563

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " ผวจ.นครศรีธรรมราช กำชับนายอำเภอเป็นแกนหลักควบคุมโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา พร้อมทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม "

Comments are closed.