อำเภอเชียรใหญ่ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชน ลด ละ ยาเสพติด ตำบลเขาพระบาท สร้างชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่

25 มิถุนายน 2020 | Slide
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

IMG_9538 IMG_9542 IMG_9565 IMG_9568 IMG_9569 IMG_9584 IMG_9599 IMG_9605 IMG_9606

 

อำเภอเชียรใหญ่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชน ลด ละ ยาเสพติด ตำบลเขาพระบาท สร้างชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่

 

วันนี้ (25 มิถุนายน 2563) ณ ห้องประชุมโรงแรมชฎา แอท นคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชน ลด ละ ยาเสพติด ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ ซึ่งตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักสร้างสรรค์โอกาส สำนัก 6 สสส. ในการดำเนินงานโครงการชุมชนน่าอยู่ทุกหมู่บ้าน ภายในความร่วมมือของหน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ตำบลเขาพระบาท ซึ่งดำเนินการโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาพระบาท และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทน อสม. และตัวแทนสภาองค์กรชุมชนตำบลเขาพระบาท รวมถึงคณะทำงานระดับตำบลเขาพระบาท และคณะทำงานระดับอำเภอเชียรใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม

 

นายกิตติพงษ์ รองเดช นายอำเภอเชียรใหญ่ กล่าวถึงการจัดโครงการในวันนี้  ว่าโครงการดังกล่าวดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 – 2563 ใช้กลไกสภาผู้นำชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทุกหมู่บ้านทั้งตำบล ร่วมขับเคลื่อนงานมุ่งนั้นในการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ทำให้เกิดมาตรการตำบลเขาพระบาท 5 เรื่อง ได้แก่ 1.ลดอุบัติเหตุ โดยสวมหมวกกันน้อคทุกครั้งที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ 2.ส่งเสริมการบริโภคผักวันละ 400 กรัมต่อคนต่อวัน โดยปลูกผักกินเอง 3.ส่งเสริมการออกแรง 150 นาทีต่อสัปดาห์ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี 4.สร้างสุขตนเองโดยปฏิบัติตามคำสอนของพ่อแบบ “วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” และ 5.มอบความรักและสร้างความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว ซึ่งมาตรการดังกล่าว เริ่มปฏิบัติมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 โดยทำ 3 กิจกรรม คือ ลดอุบัติเหตุ ส่งเสริมการกินผักและออกกำลังกาย เกิดผลสำเร็จทุกหมู่บ้านในปี 2563 เพิ่มอีก 2 กิจกรรม คือ ครอบครัวอบอุ่น และทุกคนมีความสุขโดยปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวง ร.9 โดยทั้ง 5 กิจกรรมเน้นกาสร้างสุขทุกมิติ ดำเนินชีวิตตามรอยพ่อหลวง ร.9 เป็นวิธีชีวิตที่พอเพียง สนับสนุนให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ ตลอดจนเป็นเจ้าของชุมชน เป็นเจ้าของสุขภาพ

 

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกล่าวคำปฏิญาณประกาศเจตนารมณ์ ในการดำเนินกิจกรรมโครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชน ลด ละ ยาเสพติด ตำบลเขาพระบาท ร่วมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และกล่าวว่าการจัดกิจกรรมจะต้องประเมินติดตามผลว่าผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจถึงปัญหายาเสพติดมากน้อยเพียงไร สถิติการจับกุมมีเพิ่มขึ้นหรือลดลง และประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลมากน้อยเพียงไร และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร และขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีความสำคัญในการเป็นพลังที่จะขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้น….///////

พรรณี มณีวรรณ/ภาพ/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

25 มิถุนายน 2563

 

 

 

 

 

 

อำเภอเชียรใหญ่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชน ลด ละ ยาเสพติด ตำบลเขาพระบาท สร้างชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่…..//////ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://www.prnakhonsi.com/3560/

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " อำเภอเชียรใหญ่ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชน ลด ละ ยาเสพติด ตำบลเขาพระบาท สร้างชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่ "

Comments are closed.