จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่

25 มิถุนายน 2020 | ข่าวกิจกรรม
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

IMG_9624 IMG_9631 IMG_9635 IMG_9638 IMG_9645 IMG_9651 IMG_9655 IMG_9657 IMG_9660 IMG_9677 IMG_9682 IMG_9683 IMG_9688 IMG_9696 IMG_9697 IMG_9702

วันนี้ (25 มิถุนายน 2563) ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 6/2563 โดยมีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยในการประชุมครั้งนี้ มีวาระสำคัญเพื่อติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563 สรุปผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในระดับอำเภอทั้ง 23 อำเภอ และ สรุปผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับแนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดในห้วงเดือนเมษายน- พฤษภาคม 25๖๓ เครือข่ายยาเสพติดยังคงมีความพยายามในการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากลงมายังพื้นที่ภาคใต้ แต่เนื่องจากห้วงที่ผ่านมามีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีการปิดด่านพรมแดนระหว่างประเทศ การปิดการเดินทางระหว่างจังหวัด และเข้มงวดในการตรวจตราผู้เข้าออกพื้นที่แต่ละจังหวัด ทำให้การลักลอบลำเลียงไม่สะดวก มีความเสี่ยงสูง ส่วนสถานการณ์การค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ในห้วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากเดือนเมษายน- พฤษภาคม ๒๕๖๓ กลุ่มผู้ค้า ผู้เสพ ยังคงนิยมซื้อขายยาเสพติดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ควบคู่กับการส่งมอบยาเสพติดผ่านทางพัสดุไปรษณีย์ ระบบโลจิสติกส์ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนมากขึ้น มีปัจจัยเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน การโอนเงินผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ที่สะดวก รวดเร็ว ทำให้ยากต่อการสกัดกั้น ติดตาม จับกุมและสืบสวนขยายผลของเจ้าหน้าที่

นอกจากนี้ยังมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2563 มาตรการป้องกันยาเสพติดกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการทั้งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2563 ในรูปแบบของการสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางของการสื่อสารใน Social Media เว็บไซต์ ของสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ “พื้นที่ปลอดภัย คนหน้าใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด” และประชาสัมพันธ์ให้บุคคล หรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดนครศรีธรรมราช…..////

พรรณี มณีวรรณ/ภาพ-ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

25 มิถุนายน 2563

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ "

Comments are closed.