จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ พร้อมเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา

29 มิถุนายน 2020 | ข่าวกิจกรรม
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ พร้อมเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา

 

วันนี้(29 มิ.ย.63) ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 4/2563 โดยมีนาย ช โชคชัย คำแหง พร้อมด้วยนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม

 

โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบประกาศนียบัตร มอบประกาศ และโล่เกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประประโยชน์แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งในส่วนของวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 ,การประกาศการตั้งวัดในพระพุทธศาสนา และการมอบโล่เกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกัน การปราบปราม และด้านการบำบัดรักษายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 23 มิถุนายน 2563 อย่างไรก็ตามการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุม ยังได้เน้นย้ำถึงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 6 กรกฎาคม 2563 ณ สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช และสวนสาธารณศรีธรรมโศกราช โดยมีกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมพระพุทธศาสนาหลากหลาย ประกอบด้วย การรณรงค์เชิญชวนแต่งกายด้วยชุดสีขาว และ ลด ละ เลิกอบายมุข และรักษาศีล 5 ,การประกอบพิธีหล่อเทียนหลอมใจชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ,พิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทานและเทียนพรรษาของหน่วยงานต่างๆ ,การจัดกิจกรรมเสวนาเปิดฟ้าเที่ยวนครแห่งอารยธรรมนครศรีธรรมราช , การประกอบพิธีทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา ,พิธีอัญเชิญและถวายเทียนพรรษาพระราชทานและเทียนพรรษาของหน่วยงานต่างๆ ,การประกอบพิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563 และกิจกรรมท่องเที่ยวไหว้พระสุขกาย สุขใจ ขึ้นรถไฟไหว้พระที่วัดธาตุน้อย

 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช และโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งทั้งสองโครงการมีความก้าวหน้าตามลำดับ โดยในส่วนของความก้าวหน้าด้านการจัดหาที่ดินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563 มีการจัดหาทั้งสิ้น 1,770 แปลง ดำเนินการครบ 100 % มีการสำรวจปักหลักเขตแล้ว 1,712 แปลง คิดเป็นร้อยละ 96.72 และมีการจ่ายค่าทดแทนที่ดินและค่ารื้อย้าย แล้วทั้งสิ้นกว่า 315 ล้าน 8 หมื่น 6 พันบาท

////////////

อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ

พรรณี/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

29 มิถุนายน 2563  IMG_0025 IMG_0056 IMG_0131 IMG_9929 IMG_9946 IMG_9948 IMG_9955 IMG_9995

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ พร้อมเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา "

Comments are closed.