ผวจ.นครศรีธรรมราช รับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือกรณีไม่มีทางเข้า-ออก ที่ดินของตนเอง ในที่ดินราชพัสดุ เบื้องต้นมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหารือแก้ไข

29 มิถุนายน 2020 | ข่าวกิจกรรม
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

IMG_0623 IMG_0625 IMG_0627 IMG_0628 IMG_0630 IMG_0632 IMG_0641 IMG_0643 IMG_0652

วันนี้ (29 มิถุนายน 2563) ที่ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือกรณีไม่มีทางเข้า-ออก ที่ดินของตนเอง                ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นศ.579 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จาก พ.อ.มนตรี บุญสนอง สามี นางเสาวนีย์ บุญสนอง ซึ่งเป็นทายาทของนายชู จิตนิวรณ์ ผู้บริจาคที่ดินราชพัสดุแปลงดังกล่าว โดยมีนายวีรพงศ์ สุขช่วย ธนารักษ์จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ร่วมประชุม

สำหรับกรณีร้องเรียนดังกล่าว นางเสาวนีย์ บุญสนอง ทายาทผู้บริจาคที่ดินให้ทางราชการ รายนายชู จิตนิวรณ์ ผู้บริจาคที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นศ.579 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ตามทะเบียน 6-0-00 ไร่ ใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้งโรงเรียนบ้านทางข้าม เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2520 ระบุผู้บริจาคที่ดิน จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย นายชู จิตนิวรณ์, นางพร้อม ชนูดหอม, นายชม สิทธิดำรงค์, นางเครือวัลย์ พรหมเพศ และนางเคลื่อน ชนะคช และต่อมาได้มีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแปลงดังกล่าว เลขที่ นศ.0737 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2520 เนื้อที่ 5-0-01.80 ไร่ กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ใช้ประโยชน์เป็นโรงเรียนบ้านทางข้าม ซึ่งปัจจุบันยุบเลิกการเรียนการสอนและส่งคืน ที่ดินราชพัสดุให้กรมธนารักษ์เรียบร้อยแล้ว วันที่ 25 มกราคม 2560 นายชอบ จิตนิวรณ์, นางเครือวรรณ เขียวหวาน และนายพิชิต มณีฉาย ทายาทของนายชู จิตนิวรณ์ ผู้บริจาค ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอคืนที่ดินแปลงดังกล่าวเนื่องจาก เห็นว่าโรงเรียนได้ยุบเลิกการเรียนการสอน ต่อมาวันที่ 5 ตุลาคม 2560 นางเสาวนีย์ บุญสนอง ซึ่งเป็นหลานของนายชู จิตนิวรณ์ ผู้บริจาค ได้แจ้งความประสงค์ขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร และเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อเป็นทางเข้าออกที่ดินของตนเอง โดยอ้างว่าเดิม  ได้เข้า-ออกที่ดินของตนเองโดยผ่านพื้นที่ของโรงเรียนบ้านทางข้าม วันนี้จึงมาขอความช่วยเหลือจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีไม่มีทางเข้า-ออก ที่ดินของตนเอง ในที่ดินราชพัสดุแปลงดังกล่าว โดยในเบื้องต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ธนารักษ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด และทายาทผู้บริจาคที่ดิน ประชุมหาแนวทางแก้ไขต่อไป…../////

พรรณี มณีวรรณ/ภาพ-ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

29 มิถุนายน 2563

 

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " ผวจ.นครศรีธรรมราช รับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือกรณีไม่มีทางเข้า-ออก ที่ดินของตนเอง ในที่ดินราชพัสดุ เบื้องต้นมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหารือแก้ไข "

Comments are closed.