ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมการเปิดเทอมวันแรกที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

1 กรกฎาคม 2020 | Slide
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

DSC_7516 DSC_7529 DSC_7548 DSC_7554 DSC_7621 DSC_7668 DSC_7674 DSC_7688 DSC_7717 DSC_7734 DSC_7737 เน้นย้ำให้นักเรียนทุกคนอดทน ใส่หน้ากากตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

เช้าวันนี้(1 ก.ค.63) นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตรวจเยี่ยมการเปิดเทอมวันแรกในสถานการณ์โควิด-19 ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ มีผู้บริหารโรงเรียนพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ร่วมต้อนรับ ซึ่งทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด มีการกำหนดช่องทางเดินเว้นระยะห่างให้นักเรียนเดินเข้าสู่จุดคัดกรอง มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และทุกคนต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวพบปะกับนักเรียนพร้อมอธิบายสร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ของประเทศไทยและของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีความเข้าใจในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเน้นย้ำการป้องกันยึดหลัก “ไม่ประมาท ไม่ตื่นตระหนก และร่วมกันแก้ไขปัญหา” ขอให้นักเรียนทุกคนมีความอดทน สวมหน้ากากตลอดเวลา เชื่อมั่นว่าสถานการณ์ในประเทศจะดีขึ้นเรื่อย ๆ  พร้อมขอเป็นกำลังใจให้คณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน

 

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนในห้องเรียน พร้อมได้กล่าวพบปะกับเรียนที่เรียนผ่านระบบออนไลน์ด้วย

 

สำหรับโรงเรียนเบญมราชูทิศ นครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ มีนักเรียนระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย รวมกว่า 2,800 คน โรงเรียนได้เปิดเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการและมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยได้เปิดการเรียนการสอนแบบผสมผสานผ่านระบบ online อยู่ที่บ้าน และ onsite ในห้องเรียน ให้ทุกระดับชั้นที่มีนักเรียนแต่ละห้องมากกว่า 25 คนต่อห้อง แบ่งเป็นสองกลุ่มสลับเรียนในห้องเรียนคนละวัน เช่น นักเรียนเลขที่คี่มาเรียนวันพุธ นักเรียนเลขที่คู่มาเรียนวันพฤหัสบดี ส่วนนักเรียนที่ไม่ได้มาเรียนในห้องเรียนก็จะเรียนผ่านระบบออนไลน์ควบคู่กันไป  สลับวันกันไปเรื่อย ๆ ภายใต้กิจกรรมเปิดภาคเรียน “นครศรีธรรมราช เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยโควิด-19”.//////

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมการเปิดเทอมวันแรกที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ "

Comments are closed.