กรมชลประทานเสนอตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดนครศรีธรรมราช

2 กรกฎาคม 2020 | Slide
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

DSC_0073 DSC_0075 DSC_0081 DSC_0082 DSC_0089 DSC_0095

 

วันนี้(2 ก.ค.63) ที่ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน และคณะ ได้หารือกับนายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายอำเภอพระพรหม นายอำเภอทุ่งใหญ่ และนายอำเภอทุ่งสง เกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วม 3 ฝ่ายประกอบด้วย ฝ่ายประชาชน ฝ่ายวิชาการ และหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายละ 6 คน สำหรับ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ และโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง ซึ่งรายชื่อคณะกรรมการดังกล่าวทั้ง 3 โครงการ จะเสนอยังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)เป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จากนั้นจะได้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันของคณะกรรมการทั้ง 3 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดประชุมได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมในการหาทางออกร่วมกันด้วยเหตุด้วยผล

 

สำหรับการดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้ว 11.4 % กำหนดแล้วเสร็จปี 2566 แต่ยังมีปัญหาเรื่องที่ดินในพื้นที่ตำบลไชยมนตรี อ.เมืองนครศรีธรรมราช ส่วนโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีความคืบหน้าไปแล้ว 15 % กำหนดแล้วเสร็จปี 2565 แต่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินทำกินให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ และโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจากราษฎรที่ได้รับผลกระทบยังคัดค้าน ..///////

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " กรมชลประทานเสนอตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดนครศรีธรรมราช "

Comments are closed.