สำนักงาน ปปท.เขต 8 เลือกจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ

2 กรกฎาคม 2020 | Slide
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

DSC_0138 DSC_0140 DSC_0141 DSC_0154 DSC_0168 DSC_0204 DSC_0208 DSC_0212 DSC_0222 DSC_0225 DSC_0226

 

วันนี้(2 ก.ค.63) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 8(ป.ป.ท.เขต 8) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช มีนายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการเป็นจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ท.” มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมประชุมประมาณ 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อนำแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ หรือ คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ปปท.เขต 8  ไปใช้ขยายผลในการเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

นายอภินันท์  นาวิกนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปท.เขต 8 กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ดำเนินโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ โดยเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ได้คัดเลือกจังหวัดนำร่อง เพื่อเป็นจังหวัดต้นแบบในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและประสานความร่วมมือในการเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. โดยดำเนินการผ่านสำนักงาน ปปท.เขต 1-9 จำนวน 9 จังหวัด และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวต่อเนื่อง โดยจะขยายผลจังหวัดต้นแบบในการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพิ่มอีกเขตพื้นที่ละ 2 จังหวัด ซึ่งในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน ปปท.เขต 8 ได้ขยายผลการดำเนินการดังกล่าวไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่ จึงต้องมีการประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจกับหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสร้างการรับรู้ในการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง ทุจริตภาครัฐลดลง..//////

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " สำนักงาน ปปท.เขต 8 เลือกจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ "

Comments are closed.