ทสจ.นครศรีธรรมราช ติวเข้มลูกจ้างโควิด-19 ก่อนออกปฏิบัติงาน

2 กรกฎาคม 2020 | Slide
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

DSC_0235 DSC_0256 DSC_0257 DSC_0271 DSC_0273 DSC_0276สำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

วันนี้(2 ก.ค.63) ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช (ทสจ.) ได้จัดประชุมชี้แจงลูกจ้างตามโครงการ 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 169 คน ก่อนออกปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563 เดือนละ 9,000 บาท  คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป อายุ 18-60 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ไม่ได้รับสิทธิเงินเยียวยา 5,000 บาท

 

สำหรับลักษณะงานที่ลูกจ้างต้องปฏิบัติในการสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  7 เรื่อง ประกอบด้วย 1) แปลงเกษตรในพื้นที่ประสบภัย (ภัยแล้ง/น้ำท่วม) 2) โครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำที่ชำรุดเสียหาย (อ่างเก็บน้ำ ฝาย คลองชลประทาน ประปาหมู่บ้าน ฯลฯ) 3) บ่อบาดาลสาธารณะที่ต้องการปรับปรุงซ่อมแซม 4) การจัดการขยะในหน่วยงาน/ชุมชน  5) พื้นที่สีเขียวที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ต้องการอนุรักษ์ฟื้นฟู (ไม่เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ)  6) ชนิดพันธุ์ไม้ที่ชุมชน/ประชาชนต้องการ 7) ข้อมูลเครือข่ายองค์กร และเครือข่ายภาคประชาชน  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจะมีการรวบรวมไปจัดทำแผนชุมชนและการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับตำบลต่อไป…/////

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " ทสจ.นครศรีธรรมราช ติวเข้มลูกจ้างโควิด-19 ก่อนออกปฏิบัติงาน "

Comments are closed.