จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน สนับสนุนโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

10 กรกฎาคม 2020 | ข่าวกิจกรรม
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน สนับสนุนโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

 

วันนี้(10 ก.ค.63) ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะทำงาน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียง

 

สำหรับการประชุมดังกล่าวเป็นการดำเนินงานร่วมระหว่างกระทรวงมหาดไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดินตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดินเพื่อสนับสนุนโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ระยะทางจังหวัดละประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้ลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน ทั้งงานไฟฟ้า และงานโยธา ยกเว้นงานติดตั้งไฟส่องสว่าง โดยในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดพื้นที่ดำเนินการระหว่างกิโลเมตร 14+000 – กิโลเมตร 15+000 ซึ่งเป็นแหล่งชุมชน มีพื้นที่ดำเนินการอยูในเขตควบคุมของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และประชาชนในพื้นที่จะได้รับผลประโยชน์ในการดำเนินการดังกล่าว โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการร่วมหารือกับคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ และสร้างการรับรู้กับประชาชน ส่วนรายละเอียดการดำเนินงานนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ระหว่างการดำเนินการออกแบบ

//////////

อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ

พรรณี/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

10 กรกฎาคม 2563IMG_0571 IMG_0575 IMG_0580 IMG_0584 IMG_0588 IMG_0598 IMG_0605

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน สนับสนุนโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ "

Comments are closed.