จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 และกิจกรรมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2563

10 กรกฎาคม 2020 | ข่าวกิจกรรม
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 และกิจกรรมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2563

 

วันนี้(10 ก.ค. 63) ที่บริเวณศาลาชุมชนบ้านทวดทอง ตรงข้ามโรงเรียนบ้านทวดทองระดับประถมศึกษา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประกอบกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 และกิจกรรมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2563 และกิจกรรมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2563 เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกอบพิธีกล่าวคำปฏิญาณ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ,การประกอบพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2563 เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ,การประกอบพิธีมอบพันธุ์พืชผัก และปลาดุกแก่ประชาชน ,การแนะนำหลักการดำเนินชีวิตโดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนกับชุมชนคนสู้เหล้า ,การจัดเสวนาคนหัวใจเพชรสู้การเปลี่ยนแปลงของชีวิต รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดชุมชนบ้านทวดทอง

////////////

อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ

พรรณี/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

10 กรกฎาคม 2563

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 และกิจกรรมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2563 "

Comments are closed.