กอ.รมน.จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ (การพัฒนาสัมพันธ์ผู้นำชุมชน) เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมและความสามัคคีของคนในชุมชน

12 กรกฎาคม 2020 | ข่าวกิจกรรม
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

กอ.รมน.จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ (การพัฒนาสัมพันธ์ผู้นำชุมชน) เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมและความสามัคคีของคนในชุมชน

 

วันนี้(12 ก.ค. 63) ที่ทำการกำนันตำบลลานสกา หมู่ที่ 1 อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะวิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ กอ.รมน.จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ (การพัฒนาสัมพันธ์ผู้นำชุมชน) ขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และตัวแทนจากหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา ร่วม 50 คน ร่วมรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย การบรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมนูญชุมชนในการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งประเด็นการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการรับรู้ในทุกระดับ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันแก่ผู้นำชุมชน และประชาชนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริง สร้างการรับรู้และความเข้าใจ เพื่อการมีส่วนร่วมและความสามัคคีของคนในชุมชน สร้างเครือข่ายสื่อมวลชนในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนข่าวปลอม และรณรงค์สร้างความเข้าใจและเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ รักสถาบัน และจิตสำนึกความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยของชาติบ้านเมือง

///////////

อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ

พรรณี/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

12 กรกฎาคม 2563IMG_1008 IMG_1016 IMG_1031 IMG_1040 IMG_1078 IMG_1094

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " กอ.รมน.จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ (การพัฒนาสัมพันธ์ผู้นำชุมชน) เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมและความสามัคคีของคนในชุมชน "

Comments are closed.