ผวจ.นครศรีธรรมราช กำชับนายอำเภอเร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน สร้างรายได้ในพื้นที่

16 กรกฎาคม 2020 | ข่าวกิจกรรม
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ผวจ.นครศรีธรรมราช กำชับนายอำเภอเร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน สร้างรายได้ในพื้นที่

 

วันนี้(16 ก.ค. 63) ที่ห้องดอกบัว ชั้น 1 โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมนายอำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4/2563 โดยมีนาย ช โชคชัย คำแหง นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว และนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอ 23 อำเภอ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน

 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวาระสำคัญ ประกอบด้วย การติดตามการปฏิบัติราชการตามนโยบายในทุกระดับ ข้อราชการ/ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดและปลัดจังหวัด รวมทั้งการติดตามสรุปผลการเบิก-จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 และการเร่งรัดการเบิกจ่าย อย่างยิ่งการติดตามโครงการตำบลมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติด จังหวัดนครศรีธรรมราช และการติดตามผู้ผ่านการบำบัดในระบบบังคับบำบัดแบบไม่ควบคุมตัวและผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำชับให้นายอำเภอทุกอำเภอได้เร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อสร้างรายได้และเม็ดเงินในพื้นที่ รวมทั้งการติดตามผลและการส่งเสริมให้มีการดำเนินกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนอย่างจริงจังทุกพื้นที่ด้วย

//////////

อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ

พรรณี/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

16 กรกฎาคม 2563IMG_1537 IMG_1542 IMG_1546 IMG_1588 IMG_1593

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " ผวจ.นครศรีธรรมราช กำชับนายอำเภอเร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน สร้างรายได้ในพื้นที่ "

Comments are closed.