สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่น

23 กรกฎาคม 2020 | ข่าวกิจกรรม
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่น

 

วันนี้(23 ก.ค.63) ที่โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่น ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นตนเอง และเพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการเลือกตั้งท้องถิ่นให้มีความสุจริตและเที่ยงธรรม มีสื่อมวลชน เครือข่ายประชาสัมพันธ์เข้ารับการอบรม ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช บรรยายหัวข้อ “พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นในยุค New Normal” และวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช บรรยายหัวข้อ “บทบาท หน้าที่และความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ขยายผลผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่คาดว่าจะมีการเลือกตั้งช่วงปลายปี 2563

///////IMG_2027 IMG_2062 IMG_2076 IMG_2086 IMG_2106 IMG_2340

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่น "

Comments are closed.