ธ.ก.ส.นครศรีธรรมราช จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1/2563

23 กรกฎาคม 2020 | ข่าวกิจกรรม
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ธ.ก.ส.นครศรีธรรมราช จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1/2563

 

วันนี้(23 ก.ค.63) ที่ห้องประชุมโรงแรมเกียรตินคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดงานงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1 ประจำปีบัญชี 2563 โดยมีนายโกมล นวลรอด ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครศรีธรรมราช ตัวแทนลูกค้า หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมงาน

 

สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดให้บริการ เกษตรกร ลูกค้าธนาคารและประชาชนทั่วไปในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบคลุม 23 อำเภอ จำนวน 30 สาขา ปัจจุบันมีลูกค้าผู้กู้ 100,034 ราย วงเงินสินเชื่อ 45,203 ล้านบาท ลูกค้าผู้ฝากเงิน 933,088 บัญชี เงินรับฝาก 36,073 ล้านบาท เป็นเงินฝากทวีโชค จำนวน 11,747 ล้านบาท โดยในช่วงที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้ช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารและบุคคลทั่วไป

ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประกอบด้วยมาตรการพักชำระหนี้ลูกหนี้ที่มีงวดชำระรายเดือน ระยะเวลา 3 เดือน (1 เม.ย. 2563 – 30 มิ.ย. 2563) จำนวน 1,055 ราย วงเงิน 446 ล้านบาท ,พักชำระหนี้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ SMEs ระยะเวลา 6 เดือน (23 เม.ย. 2563 – 22 ต.ค. 2563) จำนวน 8,830 ราย วงเงิน 3,252 ล้านบาท ,พักชำระหนี้ทั้งระบบ ระยะเวลา 1 ปี (1 เม.ย. 2563 – 31 มี.ค. 2564) จำนวน 98,475 ราย วงเงิน 31,331 ล้านบาท

,มาตรการสนับสนุนสินเชื่อ โครงการสินเชื่อฉุกเฉินรายละไม่เกิน 10,000 บาท (7 พ.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563) สนับสนุน 24,856 ราย วงเงิน 248 ด้านบาท ,โครงการสนับสนุนสินเชื่อ SMEs (Soft Loan ธปท.) ตั้งแต่ 19 เม.ย. 2563 สนับสนุน 180 ราย วงเงิน 102 ล้านบาท ,มาตรการสินเชื่อเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ (17 มิ.ย. 2563 – 30 มิ.ย. 2564) วงเงินรวม 170,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ตามมาตรการต่างๆ ด้วย

 

สำหรับเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคเป็นเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย และมีของรางวัลสมนาคุณ โดยผู้ที่ฝากเงินครบ 2,000 บาท และ คงยอดเงินฝากติดต่อกัน 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ชิงรางวัล และเงินฝากที่เพิ่มขึ้นทุก 2,000 บาท ก็จะได้รับสิทธิเพิ่มขึ้นตามจำนวนเงินฝากธนาคารกำหนดให้มีการจับรางวัลเพื่อสมนาคุณลูกค้าปีละ 3 ครั้ง เป็นการจับรางวัลในระดับจังหวัด ปีละ 2 ครั้ง ช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม และช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ และจัดให้มีการจับรางวัลในระดับประเทศอีก 1 ครั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งการจับรางวัลครั้งนี้ เป็นการจับรางวัล ระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2563 โดย ธ.ก.ส. จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซด์ของ ธ.ก.ส.http://www.baac.or.th เพจ Facebook สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราช และ ธ.ก.ส.สาขาในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช

//////////

อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ

พรรณี/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

23 กรกฎาคม 2563IMG_2209 IMG_2213 IMG_2216 IMG_2219 IMG_2257 IMG_2299 IMG_2315 IMG_2325

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " ธ.ก.ส.นครศรีธรรมราช จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1/2563 "

Comments are closed.