จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการต้นกล้าจิตอาสา นำพาเด็กไทยปลอดภัย

24 กรกฎาคม 2020 | ข่าวกิจกรรม
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

IMG_2260 IMG_2263 IMG_2272 IMG_2273 IMG_2274 IMG_2300 IMG_2308 IMG_2317 IMG_2322 IMG_2351 109708584_4186605498077702_2342317534458641218_o 109778741_4186606364744282_3723448819211499976_o 110256800_4186609361410649_7527087420396549152_o 110306765_4186608778077374_6262682338564544500_o

จากปัจจุบันสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ขาดความสมดุลในกระบวนการพัฒนาในด้านสังคม วัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ นำมาซึ่งปัญหาทางสังคมและ วัฒนธรรมนานัปการ และจากการสำรวจข้อมูลสถิติสภาวการณ์ทางวัฒนธรรม ของเด็กและเยาวชนไทยในช่วงที่ผ่านมาพบปัญหาสำคัญ ที่ต้องได้รับการแก้ไข ทั้ง ปัญหาเยาวชนเสพยาติด  ปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาเด็กถูกละเมิดและ  กลั่นแกล้ง กระทาความรุนแรงโดยสื่อ ปัญหาการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ยุค ใหม่ที่รักลูกแบบไม่ถูกทาง อันดับ 5 การเสพสื่ออนาจารผ่านสื่อออนไลน์ และปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจะเห็นได้ ว่าปัญหาวัยรุ่นไทยทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอนบพิตำ ยังคงมีปัญหาที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันแก้ไข ไม่ปล่อยให้เขาดำเนินชีวิตตามลำพัง เพื่อให้เขาเติบโตและพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งประกอบกับปัจจุบันมีประชาชนจิตอาสา ที่อาสาสมัครเพื่อมุ่งทำความดี ในการพัฒนายกระดับจิตใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มี ความเข้าใจเอื้อเฟื้อ หันมาทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากขึ้น จิตอาสา 904 จึงร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าพุด, อำเภอนบพิตำ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงจัดโครงการต้นกล้าจิตอาสา นำพาเด็กไทยปลอดภัย ขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 ณ กิตติภูมิ ฮิลล์ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคัดเลือกตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ และนักศึกษา กศน. ในพื้นที่อำเภอนบพิตำ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างแกนนำจิตอาสา และ ขยายเครือข่ายจิตอาสา ในโรงเรียนและชุมชน ให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการทำกิจกรรม สาธารณประโยชน์ เพื่อให้สร้างสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ปลอดภัย เพื่อปลูกฝังค่านิยมความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  รวมถึงให้มีการจัดกิจกรรมสาธารณะ อย่างต่อเนื่อง ให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด โดยหลังจบการอบรม วันนี้ (24 กรกฎาคม 2563) เวลา 16.00 น. นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และกล่าวชื่นชมทุกภาคส่วน ผู้บริหารสถานศึกษา รวมถึงความพร้อมเพรียงในชุมชน โดยเฉพาะเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่มีความตั้งใจในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จนประสบผลสำเร็จ ซึ่งทำให้เยาวชนมีการพัฒนา มีความรับผิดชอบ เป็นจิตอาสา และขอให้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นเยาวชนที่ดีในอนาคตต่อไป

ขณะที่นางสาวมุจลินท์ หนูทอง นักศึกษา กศน.นบพิตำ ที่เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวว่า ดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการต้นกล้าจิตอาสา นำพาเด็กไทยปลอดภัย ซึ่งได้รับความรู้มากมาย ทั้งในเรื่องเพศศึกษา  สิ่งแวดล้อม ยาเสพติด ได้รับความสนุกสนาน มีเพื่อนใหม่ และได้นำไปต่อยอดในการศึกษาในอนาคต และขอเชิญชวนน้อง ๆ หากมีโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์…./////

พรรณี มณีวรรณ /ภาพ-ข่าว

จุรีรัตน์ ยอดถึง/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการต้นกล้าจิตอาสา นำพาเด็กไทยปลอดภัย "

Comments are closed.