จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

28 กรกฎาคม 2020 | ข่าวกิจกรรม
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

DSC_5812 IMG_1349 IMG_1356 IMG_1361 IMG_1368 IMG_1373 IMG_1404 IMG_1415 IMG_1419 IMG_1427 IMG_1428

 

วันนี้(28 ก.ค.63) ที่บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ถนนเฉลิมพระเกียรติ สายบางปู – นาพรุ ทางหลวงหมายเลข 4103 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 โดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช รองผู้ว่าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนเข้าร่วมพิธี

 

สำหรับโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ สายบางปู – นาพรุ ทางหลวงหมายเลข 4103 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนเกิดความผาสุกร่มยืน รวมทั้งสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ดังพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้น

///////////

อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ

วิมล-พรรณี/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

28 กรกฎาคม 2563

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 "

Comments are closed.