สถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก

29 กรกฎาคม 2020 | Slide
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

DSC_6038 DSC_6040 DSC_6042 DSC_6049 DSC_6051 DSC_6079 DSC_6081

 

วันนี้(29 ก.ค.63) ที่ห้องดอกบัว โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวในระหว่างเป็นประธานเปิดการสัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก ว่า ผู้ที่จะมาทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต้องมีภาวะผู้นำ ในการทำหน้าที่ปรองดองคน ให้มีความหน้าเชื่อถือ โดยอาศัยประสบการณ์ ซึ่งบางคนไม่จำเป็นต้องจบการศึกษาสูง แต่มีความรู้ความสามารถในการพูดจาโน้มน้าวให้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันได้ มีการปฏิบัติตามข้อตกลงในการระงับข้อพิพาทต่าง ๆ

 

สำหรับการสัมมนาดังกล่าว จัดโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการอนุญาโตตุลาการ เป็นหนึ่งในโครงการของ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกให้แก่บุคคลทั่วไปเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้และรับฟังข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาทจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ.//////

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " สถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก "

Comments are closed.