จังหวัดนครศรีธรรมราช เร่งประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดและปรับปรุงเขตการปกครองของจังหวัดนครศรีธรรมราชทางทะเล

11 ธันวาคม 2019 | ข่าวกิจกรรม
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

78994662_3358564980881762_3422877837269401600_n 78638465_3358565660881694_3433094327516004352_o 78868467_3358565277548399_3814186827229691904_o 79162037_3358565407548386_1042476575209029632_o 79164338_3358565824215011_3537405841751670784_o 79220415_3358565947548332_1240241041592811520_o 79295542_3358565187548408_1708037901536722944_o 79503784_3358565107548416_7158185614423097344_n 79723095_3358565004215093_6040373624920080384_o 79767282_3358564417548485_2102178511895658496_n 80025521_3358564917548435_581933970862637056_o

วันนี้ (11 ธันวาคม 2562) ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดและปรับปรุงเขตการปกครองของจังหวัดนครศรีธรรมราชทางทะเล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมกันพิจารณาการกำหนดพื้นที่เขตการปกครองจังหวัดทางทะเล ระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราช กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราช กับจังหวัดสงขลา โดยมีนายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนจากทัพเรือภาคที่ 2 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 สาขานครศรีธรรมราช  สำนักงานพ้นที่อนุรักที่ 5 นครศรีธรรมราช ผู้แทนจากกรมการปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ ผู้แทนจากอำเภอพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ทั้ง อำเภอขนอม สิชล ท่าศาลา เมืองนครศรีธรรมราช ปากพนัง และอำเภอหัวไทร เข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดและปรับปรุงเขตการปกครองของจังหวัดนครศรีธรรมราชทางทะเล จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันนี้  สืบเนื่องจากกรมการปกครองมีหนังสือเร่งรัดให้จังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ดำเนินการจัดทำร่างแผนที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเลและบันทึกข้อตกลงรายคู่จังหวัด ด่วนที่สุด เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงจัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดและปรับปรุงเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้น เพื่อร่วมกันพิจารณาบันทึกข้อตกลง เรื่อง การกำหนดพื้นที่เขตการปกครองจังหวัดทางทะเล ระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราช กับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และแผนที่แนบท้ายบันทึกข้อตกลง เรื่อง การกำหนดพื้นที่เขตการปกครองจังหวัดทางทะเล ระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราช กับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาตราส่วน 1 : 250,000 พิกัดเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล บริเวณรอบเกาะผีในรัศมี 100 เมตร ระหว่างอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช กับ อำเภอดอนสัก อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช จากการกำหนดมาตราส่วน และค่าพิกัดดังกล่าว จากการตรวจสอบของคณะทำงานจากอำเภอขนอม หน่วยงานที่รับผิดชอบมีความคลาดเคลื่อน ทำให้ต้องหาค่าพิกัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบ เร่งดำเนินการรวมรวมข้อมูล เพื่อร่วมประชุมหาข้อยุติร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล ของกรมการปกครองโดยเร็ว

ในส่วนของการพิจารณาบันทึกข้อตกลง เรื่อง การกำหนดพื้นที่เขตการปกครองจังหวัดทางทะเล ระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราช กับ จังหวัดสงขลา และแผนที่แนบท้ายบันทึกข้อตกลง เรื่อง การกำหนดพื้นที่เขตการปกครองจังหวัดทางทะเล ระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราช กับ จังหวัดสงขลา มาตราส่วน 1 : 1,100,000 พิกัดเขตการปกครอง ณ พื้นที่วัดปากระวะ หมู่ที่ 5 บ้านปากระวะ ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลปรากฏว่า คณะทำงานทั้ง 2 จังหวัด ได้ดำเนินการตรวจสอบค่าพิกัดจากศูนย์บัญชาการป้องกันและการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เป็นจุดแบ่งเขตระหว่างจังหวัดทางทะเลบนบก และเป็นจุดเริ่มต้นในการแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล ที่กรมอุทกศาสตร์ใช้ระหว่างจังหวัดสงขลากับจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจุดค่าพิกัดที่ตรงกัน และจะทำบันทึกข้อตกลง เรื่อง การกำหนดพื้นที่เขตการปกครองจังหวัดทางทะเล ระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราช กับ จังหวัดสงขลา และแผนที่แนบท้ายบันทึกข้อตกลง เรื่อง การกำหนดพื้นที่เขตการปกครองจังหวัดทางทะเล ระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราช กับ จังหวัดสงขลา นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล ของกรมการปกครองโดยต่อไป….////

พรรณี มณีวรรณ/ภาพ-ข่าว

สุพรทิพย์/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

11 ธันวาคม 2562

 

 

 

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " จังหวัดนครศรีธรรมราช เร่งประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดและปรับปรุงเขตการปกครองของจังหวัดนครศรีธรรมราชทางทะเล "

Comments are closed.