ผวจ.นครศรีธรรมราชและคณะผู้แทน เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน”เทศกาลท่องเที่ยวชายแดนเวียดนาม-จีน และงานการค้าผลไม้อาเซียน-จีน ประจำปี 2019 และร่วมลงความร่วมมือ เชื่อมโยงผลไม้สู่ตลาดจีน

12 ธันวาคม 2019 | ข่าวกิจกรรม
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

284610 284635 284695 533511 533707 533724 533729 533743 533745 533870

 

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะผู้บริหารตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน”เทศกาลท่องเที่ยวชายแดนเวียดนาม – จีน และงานการค้าผลไม้อาเซียน-จีน ประจำปี 2019 โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวปาฐกถาเพื่อการเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้า การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมระหว่างเมืองผิงเสียงและจังหวัดนครศรีธรรมราช   พร้อมเยี่ยมชมบูธผู้นำเข้าผลไม้ ณ ศูนย์กระจายสินค้าเกษตรอาเซียน-จีน เมืองผิงเสียง สาธารณรัฐประชาชนจีน  จากนั้นคณะจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการค้าชายแดน ณ ด่านศุลกากร และด่านผู๋จ้าย เมืองผิงเสียง ซึ่งเป็นด่านการค้าชายแดนจีน-เวียดนาม ทั้งนี้เมืองผิงเสียง เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า (Distribution Center) สำคัญใน 4 ประเภท คือ เฟอร์นิเจอร์ไม้แดง โลหะและอุปกรณ์ไฟฟ้า สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และสินค้าเกษตร โดยครองตำแหน่งเมืองการค้าผลไม้ อันดับหนึ่งของจีนต่อเนื่องหลายปี และในช่วงบ่ายเวลา 14.00 น. คณะจากจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายกรกฎ เตติรานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ในนามกรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เชื่อมโยงผลไม้สู่ตลาดจีน กับ MR.XIE MINGQIANG ผู้อำนวยการศูนย์ธุรกิจไทย-จีนประจำนครหนานหนิง เบื้องต้นทั้งสองฝ่ายมีเจตนาร่วมกันที่จะเชื่อมโยงให้เกิดการซื้อขายผลไม้ระหว่างกัน ได้แก่ มังคุด ทุเรียน และส้มโอทับทิมสยาม โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.นิศาชล ไทยทอง ศูนย์วิจัยจีนอาเซียน มหาวิทยาลัยกวางสี ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมนานาชาติเสียงฉัง เมืองผิงเสียง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน

/////////////

อุไรวรรณ/ข่าว

ขอขอบคุณภาพจากเลขาหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

12 ธันวาคม 2562

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " ผวจ.นครศรีธรรมราชและคณะผู้แทน เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน”เทศกาลท่องเที่ยวชายแดนเวียดนาม-จีน และงานการค้าผลไม้อาเซียน-จีน ประจำปี 2019 และร่วมลงความร่วมมือ เชื่อมโยงผลไม้สู่ตลาดจีน "

Comments are closed.