มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ร่วมกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จัดกิจกรรมเติมเต็มความรู้พ่อแม่/ผู้ปกครอง ตามโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน ระยะที่ 2 เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่นักเรียนในสถานศึกษาเป้าหมาย

15 ธันวาคม 2019 | ข่าวกิจกรรม
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

78954670_3372006812870912_402579675634728960_o 79000994_3372005932871000_726406354188632064_o 79372407_3372007116204215_8882310384686465024_o 79417563_3372002896204637_6420179288007376896_o 79545902_3372002759537984_7173949140831830016_o 79820562_3372002589538001_7460929041550278656_o 80023698_3372002252871368_8046066186137370624_o 80548024_3372002599538000_6805389716465123328_o

          

วันนี้ (15 ธ.ค. 62) ที่ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลท่าแพ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายจรัญ เจียรจิระพัฒนันท์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแพ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมเติมเต็มความรู้พ่อแม่/ผู้ปกครอง (Parent Workshop) ตามโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน ระยะที่ 2 โดยมีนางสาวธิรตี ไชยจารีย์ ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย, ผู้แทนจาก บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ,ผู้บริหารสถานศึกษา ,พ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมกิจกรรมพร้อมเพรียงกัน

 

สำหรับโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ,บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม โรงเรียนวัดท่าแพ และโรงเรียนอนุบาลปากพูน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมในปีที่ 2 เพื่อการกระตุ้นสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยแก่ผู้ปกครองและนักเรียนในพื้นที่เป้าหมาย สร้างแนวทางในการผนวกความรู้เรื่องความปลอดภัยในการเรียนการสอนแต่ละวิชาที่เข้าใจง่ายและสนุกสนาน รวมทั้งเพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการดูแลลูกหลานให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

 

นางสาวธิรตี ไชยจารีย์ ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย กล่าวว่าความสำเร็จจากการจัดโครงการในปีแรกได้ดำเนินการในสถานศึกษา 2 แห่ง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีสถิติตัวเลขการใช้หมวกนิรภัยในนักเรียนเพิ่มขึ้น จากเดิมที่มีการสวมหมวกนิรภัยต่ำกว่าร้อยละ 4 เพิ่มเป็นร้อยละ 62 ทางมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย และบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จึงได้ขยายโครงการดังกล่าวไปยังสถานศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงอีกจำนวน 3 โรงเรียนดังกล่าว

 

ด้านนางสาวชยาภรณ์ หมั่นถนอม คุณครูโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ กล่าวว่า กิจกรรมเติมเต็มความรู้พ่อแม่/ผู้ปกครอง (Parent Workshop) ตามโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน ระยะที่ 2 เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อสถานศึกษา ขณะที่ทางโรงเรียนเองได้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน ถึงแนวทางในการนำความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่เข้าใจง่ายและสนุกสนานไปดูแลลูกหลานให้มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

 

ขณะที่นางสุกัญญา แสงโชติ ผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวว่า เป็นโครงการที่ดี และจากประสบการณ์ที่เคยเกิดอุบัติเหตุกับตัวเอง ทำให้มีความระมัดระวังมากขึ้น โดยในขณะนี้สมาชิกทุกคนในครอบครัวจะใช้หมวกนิรภัยทุกคนทุกครั้งที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซต์

 

////////////

อุไรวรรณ/ข่าว

พรรณี-จุรีรัตน์/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

15 ธันวาคม 2562

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ร่วมกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จัดกิจกรรมเติมเต็มความรู้พ่อแม่/ผู้ปกครอง ตามโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน ระยะที่ 2 เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่นักเรียนในสถานศึกษาเป้าหมาย "

Comments are closed.