Last Update

ผวจ.นครศรีธรรมราช รับมอบภาพวาด “พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม” จากวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช ก่อนนำไปติดตั้ง ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดต่อไป

2 กรกฎาคม 2020

ผวจ.นครศรีธรรมราช รับมอบภาพวาด “พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธ […]

Read More

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ..//ขณะที่ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชระบุสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีความพร้อมรับเปิดเทอมวันพรุ่งนี้(1 กรกฎาคม 2563)

30 มิถุนายน 2020

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดน […]

Read More

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว เพื่อสร้างการรับรู้ และเข้าใจข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องแรงงานต่างด้าว

30 มิถุนายน 2020

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติก […]

Read More

ผวจ.นครศรีธรรมราช รับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือกรณีไม่มีทางเข้า-ออก ที่ดินของตนเอง ในที่ดินราชพัสดุ เบื้องต้นมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหารือแก้ไข

29 มิถุนายน 2020

วันนี้ (29 มิถุนายน 2563) ที่ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการ […]

Read More

จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ พร้อมเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา

29 มิถุนายน 2020

จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณแก […]

Read More

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563จังหวัดนครศรีธรรมราช

26 มิถุนายน 2020

เย็นวันนี้ (26 มิ.ย. 63) ที่ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค […]

Read More

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่

25 มิถุนายน 2020

วันนี้ (25 มิถุนายน 2563) ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5  […]

Read More

อำเภอเชียรใหญ่ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชน ลด ละ ยาเสพติด ตำบลเขาพระบาท สร้างชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่

25 มิถุนายน 2020

  อำเภอเชียรใหญ่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการครอ […]

Read More

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ระบุ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

24 มิถุนายน 2020

วันนี้ (24 มิถุนายน 2563) ที่ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเ […]

Read More