Last Update

ผวจ.นครศรีธรรมราช รุดเยี่ยมให้กำลังใจจิตอาสา หลังประสบอุบัติเหตุถูกใบมีดเครื่องตัดหญ้าหลุดปลิวตัดแข้งซ้ายขาดสองท่อน ขณะร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

4 ธันวาคม 2019

วันนี้ (4 ธ.ค.62) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด […]

Read More

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดรับความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงข้อมูลกายภาพการผังเมืองบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)

3 ธันวาคม 2019

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช จัด […]

Read More

ประธานคณะอนุกรรมการด้านศิลปะและวัฒนธรรม และคณะลงพื้นที่นครศรีธรรมราช ติดตามความก้าวหน้าการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก

2 ธันวาคม 2019

วันนี้(2 ธ.ค.62) ที่ห้องประชุมพุทธสมาคม ภายในวัดพระมหาธ […]

Read More

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนาทั่วประเทศ ชวนชาวใต้ ปลูกไม้เศรษฐกิจ ชูแนวคิดสร้างอาชีพ รายได้แก่เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน

1 ธันวาคม 2019

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช […]

Read More

คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกตรวจสอบร้านจำหน่ายยางรถยนต์ หลังได้รับการร้องเรียน มีการนำยางรถยนต์ที่แก้ไขปีผลิตมาลดแลกแจกแถม

29 พฤศจิกายน 2019

วันนี้(29 พ.ย.62) เจ้าหน้าที่จากคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู […]

Read More

ผวจ.นครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 11/2562

29 พฤศจิกายน 2019

ผวจ.นครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและควา […]

Read More