Last Update

ผวจ.นครศรีธรรมราช ระบุแม้มีการผ่อนปรนระยะ 3 แต่ประชาชนยังคงต้องดูแลสุขภาพอนามัย ช่วยกันป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค

2 มิถุนายน 2020

ผวจ.นครศรีธรรมราช ระบุแม้มีการผ่อนปรนระยะ 3 แต่ประชาชนย […]

Read More

มท.1 คอนเฟอเร้นท์ ผวจ.ทั่วประเทศ ย้ำการใช้งบฟื้นฟู 4 แสนล้านต้องโปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ พร้อมซักซ้อมแนวทางรับมือการผ่อนปรนระยะ 3 ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

31 พฤษภาคม 2020

มท.1 คอนเฟอเร้นท์ ผวจ.ทั่วประเทศ ย้ำการใช้งบฟื้นฟู 4 แส […]

Read More

จังหวัดนครศรีธรรมราช หารือแนวทางการจัดทำโครงการส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวในพื้นที่ ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หลังวิกฤติโรคโควิด-19 คลี่คลาย

29 พฤษภาคม 2020

จังหวัดนครศรีธรรมราช หารือแนวทางการจัดทำโครงการส่งเสริม […]

Read More

ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปศุสัตว์ ปันสุข ทุกอำเภอ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง และบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรและประชาชนจากวิกฤติโควิด-19

29 พฤษภาคม 2020

ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปศุสัตว์ ปันสุข […]

Read More

จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดมสมองกำหนดทำแผนงาน/โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่หลังวิกฤติโรคโควิด-19

28 พฤษภาคม 2020

จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดมสมองกำหนดทำแผนงาน/โครงการภายใต […]

Read More

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หลังงดการประชุมมา 2 เดือน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

28 พฤษภาคม 2020

  วันนี้(28 พ.ค.63) ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลาง […]

Read More

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

27 พฤษภาคม 2020

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมรา […]

Read More

ตำรวจ ห่วงใยประชาชน แจกข้าวสาร ถุงยังชีพ พร้อมตั้งตู้ปันสุข ขณะที่ข้าราชการตำรวจ และสื่อมวลชน ที่ทุ่มเทสรรพกำลังในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการดูแลยับยั้งมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ที่ต้องดูแล

21 พฤษภาคม 2020

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 […]

Read More

ผวจ.นครศรีธรรมราช นำข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดูแลรักษา

21 พฤษภาคม 2020

วันนี้ (21 พฤษภาคม 2563) เวลา 08.30 น. ที่บริเวณป่าสวนแ […]

Read More

ผวจ.นครศรีธรรมราช สั่งตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่บริเวณสถานีรถไฟทุ่งสง พร้อมบูรณาการทุกฝ่ายอำนวยความสะดวก ตรวจคัดกรอง และลงทะเบียนผู้โดยสารขาขึ้น-ขาล่อง ระบุหากพบผู้ป่วยพร้อมจะรักษา

20 พฤษภาคม 2020

ผวจ.นครศรีธรรมราช สั่งตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด- […]

Read More